Usluge‎ > ‎

Istražilački poslovi

  • Potrage za nestalim licima
  • Rasvetljavanje krivičnih dela
  • Utvrđivanje okolnosti
  • Prismotra, praćenje i nadzor
  • Prikupljanje informacija
  • Otkrivanje prislušnih uređaja


Potrage za nestalim licima

U svim vrstama potrage smo do sada pokazali zavidnu efikasnost, čaki i u inostranstvu gde nam u radu na rasvetljavanju istih ogromnu pomoć pruža odlična saradnja sa drugim agencijama i brojni državni organi, čime je efikasnost rada podignuta na najviši nivo. Ponosni smo što smo npr. nakon višemesečne potrage pronašli nestalo lice na teritoriji Republike Rumunije.

Rasvetljavanje krivičnih dela

Istražitelji agencije svojim bogatim iskustvom uspevaju da izvrše sve zadatke po zahtevu klijenta, uz stručnu pomoć pravnika kao savetodavaca, čime se ozbiljno suprotstavljamo svim oblicima kriminaliteta. Odlične rezultate imamo kod dela koja se gone po privatnoj tužbi. Vršimo prikupljanje svih vrsta informacija i podataka u krivičnim predmetima kao i prikupljanje materijalnih i ličnih dokaza u postupku.Utvrđivanje okolnosti


Specijalizovana istraga, detaljna provera i temeljan pristup doprinose maksimalnom utvrđivanju olakšavajućih, ali i otežavajućih okolnosti u krivičnom postupku. Dodatni doprinos dajemo pružanjem adekvatne pravne pomoći u toku zastupanja i prikupljanja podataka radi efikasnijeg rešavanje slučaja.
Prismotra, praćenje i nadzor

Primarna operativna radnja naših istražilaca je prismotra, praćenje i nadzor. Preduzimanje ovih radnji je sastavni deo većine naših usluga radi dobijanja informacija i utvrđivanja uzročno-posledičnih veza, čime se utvrđuje činjenično stanje ili sprečava neka protivzakonita i štetna radnja.
Prismotra, praćenje i nadzor se primenjuju prema svim subjektima u skladu sa procenom agencije, a uz saglasnost klijenta. Vrši se prema bračnim partnerima, deci, mogućim izvršiocima krivičnih dela, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je, ili može biti, predmet istrage.

Prikupljanje informacija

Veoma bitan segment svakog slučaja je prikupljanje informacija. za donošenje ispravne odluke informacija je ključna i ona se može odnositi na pravna i fizička lica, objekte, događaje i druge predmete od značaja za tok istrage. Ono čime se ponosimo je naša saradnja sa više pravnih lica za čije potrebe radimo konstantno i po ugovoru o delu.

Otkrivanje prislušnih uređaja

Vaša firma, automobil, stan ili neki drugi prostor je možda predmet interesovanja konkurencije... Zaštitite sebe i svoju firmu, porodicu. Naš tehnički tim za otkrivanje prislušnih uređaja Vam je na raspolaganju 24 sata. Otkrivanje elektronskih sredstava za snimanje i prisluškivanje, zaštita informacija, zaštita kretanja, operativno praćenje i osmatranje i niz drugih radnji Vam omogućavaju nesmetan rad.Web Design by: Tipping Point

Comments