Saradnici

Istražilačkoj agenciji TOP SECRET su uvek dobro došli ljudi sa iskustvom iz svih oblasti života i rada.

Neophodni uslovi da bi postali saradnik su:
  • Minimum SSS
  • Iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Timski rad
  • Neosuđivani sa čistim dosijeom
  • Entuzijazam za rad
  • Obuka u agenciji
Saradnik mora poštovati načela rada agencije: zakonitost, istina, diskrecija, objektivnost, humanost.

Svi saradnici potpisuju izjavu o čuvanju poslovne tajne kao i informacija do kojih dolaze tokom rada jer se tako poštuje diskrecija klijenta i ugled agencije.

Zahtevi klijenata su raznovrsni, tako da i mreža saradnika mora biti od ljudi različitih profesija i zanimanja, kako bi uspešno izvršili sve zadatke.

Ukoliko nalazite sebe u našoj agenciji, postanite saradnik, pošaljite svoju biografiju na e-mail: topsecretbgd@yahoo.com.


Web Design by: Tipping Point


Comments